Lekker veilig brood en banket van Brood- en banketbakkerij SMIT

Persbericht

Lekker veilig brood en banket van Brood- en banketbakkerij Smit.
Brood- en banketbakkerij Smit ontving op 23 november 2011 het hygiënecode-certificaat voor de brood- en banketbakkerij. Dit geeft de consument de garantie dat de heerlijke producten van brood- en banketbakkerij Smit volgens de eisen van de hygiënecode zijn bereid.

De Hygiënecode voor brood- en banketbakkerij is een voedsel veiligheidsplan, dat beschrijft hoe bepaalde eet- of drinkwaren op hygiënische wijze moeten worden bereid, verwerkt, behandeld, verpakt, vervoerd, gedistribueerd of verhandeld. De voedsel en waren autoriteit (VWA) controleert de bakkerijen aan de hand van deze Hygiënecode.

Succes.
Met hygiënecode-certificaat is een initiatief van het Nederlands bakkerij Centrum (NBC) te Wageningen, in samen werking met ISACert B.V.
Bakkerijen kunnen vrijwillig hun bedrijf laten inspecteren om te kijken of zij volgens de eisen uit de hygiënecode werken. Brood- en Banketbakkerij Smit heeft deze strenge inspectie met succes doorlopen en is daarom vanaf 1 november 2011 in het bezit van het felbegeerde hygiënecode-certificaat. De certificering staat onder toezicht van de internationale Raad van Accreditatie.